مقالات
عابدینی، ابوالفضل
تاریخ اسلام » تابستان 1385 - شماره 26
دورة صفویه معمولا به دورة اختلاف «مذهبی» بین ایران و عثمانی معروف است. ولی تاریخ، برگ­هایی از اتحاد،حسن تفاهم، دوستی و صمیمیت دوکشور مسلمان را با هم‌دیگر نشان می‌دهد.  »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
اودری بارتون؛ مترجم: عربخانی، رسول
نامه تاریخ پژوهان » بهار 1385 - شماره 5
جدال صفویه و ازبکان در خراسان طی دوره شاه عباس اول وارد مرحله جدی‌تری شد.تجاوزهای‌ مکرر ازبکان به رهبری عبدالله و فرزندش عبدالمؤمن به شهرهای خراسان که تحت حاکمیت دولت ایران‌ بود شاه عباس را واداشت برای جلوگیری از این دست‌اندازی‌ها لشکرکشی‌هایی ترتیب دهد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶
ثواقب، جهانبخش
تاریخ اسلام و ایران » تابستان 1391 - شماره 14
یکی از پایه‌های مهم شکل‌گیری و تداوم نظام‌های سیاسی ایران در دوره‌های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل‌کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش‌ها و ناامنی‌های داخلی موثر باشد و هم در درگیری‌های برون‌مرزی با قدرت‌های هم‌جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۱
 ‬‬بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره‌ی صفویه و قاجاریه
اطهری، سید حسین؛ دستغیب، لیلا
شیعه شناسی » بهار 1393 - شماره 45
 »ادامه
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲
احمدی، نزهت؛ زارعیان جهرمی، زهرا
مطالعات تاریخ فرهنگی » بهار 1390- شماره 7
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻳﻜﻲ از دورهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻳـﺮان‬‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
بررسی روابط سیاسی والی نشینان اردلان با حکومت صفویه
کجباف، علی اکبر؛ میرجعفری، حسین؛ نوری، فریدون
پژوهش های تاریخی » بهار 1390 - شماره 9
والی نشین اردلان از جمله حکومت های محلی عصر صفوی بود که سابقه تشکیل آن به پس از صفویه باز می گشت. حکام این والی نشین، که بر قسمت هایی از مناطق کرد نشین غرب کشور حکم می راندند، به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی خود؛ یعنی، قرار گرفتن در مرز ایران با امپراتوری عثمانی، رقیب متخاصم صفویان، نقش قابل توجهی در مناسبات این دو حکومت داشتند »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۸
صالحی، نصرالله؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1389 - شماره 44
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳
ریاحی، محمد حسین؛
وقف میراث جاویدان » پاییز 1389 - شماره 71
وقف از عوامل مهم تقویت تعاون،همبستگی،توسعه و ترویج‌ دانش‌ها،رفع محرومیت‌ها و رسیدن جامعه به تعادل به حساب‌ می‌آید.تأکید فرهنگ اسلامی بر این موضوع،در تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از صدر اسلام تاکنون اثرگذار بوده است. استقرار دولت صفویه با تبعیت از مذهب شیعهء امامیه از سوی‌ صفویان،سلاطین این سلسله را به سمت توسعهء فرهنگ وقف و پیشگامی آنان با همراهی علما و رجال دولتی سوق داد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۹
طالبی، تهماسب؛
فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی » زمستان 1386 - شماره 14
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
جعفری ولدانی، اصغر؛
مطالعات ملی » پاییز 1387 - شماره 35
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۵