مقالات
بررسى حجاب و نوع پوشش زنان زرتشتى در ایران عصر صفوى
دولت صفویه، هویت جدیدی را برای سرزمین و مردم ایران به وجود آورد که محوریت آن بر پایه مذهب تشیع بود. آموزه های این مذهب به مرور در گفتار و رفتار جامعه تجلی پیدا کرد؛ با این وجود، برخی از گروه های غیرمسلمان در شهرها و مناطق مختلف ساکن بودند که به شکل معمول، به اعتقادات دینی خود و باورها و رفتارهای مذهبی خویش پایبند بودند... »ادامه
+ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۷
پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان
حمله غلزایی های قندهار به اصفهان و سقوط این شهر را باید پایان عمر سیاسی صفویان دانست؛ اگرچه تهماسب دوم توانست پس از اخراج غلزایی ها مدت کوتاهی حکومت نماید. در همین دوران اشغال اصفهان و حتی پس از آزاد سازی این شهر از سپاهیان اشرف، مدعیان متعددی در گوشه و کنار کشور و با عناوین مختلف داعیه حکومت داشتند. بیشتر این مدعیان افراد فرصت طلب، مجهول الهویه و ... »ادامه
+ یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۲
بازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه‌های ایران در دوره صفوی
دوره صفویه درخشان ترین دوره تاریخ معماری ایران است. ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و امنیت ناشی از آن، پیشرفت در فناوری ساختمان، توسعه شهرها، و هنر دوستی پادشاهان صفوی؛ از جمله عوامل شکوفایی معماری این دوران به شمار می آیند... »ادامه
+ شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۱
 تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)
محققان گوناگون قراقویونلوها را شیعه امامی، شیعیان غالی و تندرو و برخی دیگر ازاهل تسنن دانسته اند. با بررسی ملاکهای و معیار های شیعه بودن و تطبیق آنها بر قراقویونلوها می توان تشیع قراقویونلوها را اثبات نمود... »ادامه
+ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۹
جامعه شناسی تاریخی ارامنه در شهر اصفهان دوره صفوی
از دیدگاه جامعه شناسی اقلیت های قومی و دینی به عنوان گروهی که به دلیل تفاوت هایشان با گروه اکثریت در معرض تبعیض ها و تمایزات قرار دارند و از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره گیری می کنند، تعریف شده اند... »ادامه
+ پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۰
بحران مشروعیت صفویان و مسأله پادشاهی اسماعیل سوم
حمله غلزاییهای قندهار در سال 1135 هـ.ق به اصفهان، پایتخت دولت صفویه و سقوط این سلسله، آغاز یک دوره طولانی بحران در تاریخ ایران محسوب می شود. در این دوره که تا تشکیل دولت قاجاریه در سال 1210 هـ.ق. ادامه یافت... »ادامه
+ دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۲
نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان
مقاله حاضر، چند نکته مهم در زمینه تشکیل حکومت صفوی می‌پردازد. ابتدا علل ورود اسماعیل میرزای صفوی به‌ گیلان و انتخاب این منطقه به‌ عنوان پناهگاهی برای رهایی از دست آق قونیلوها بررسی می‌شود. سپس به سیاست‌ حاکم محلی گیلان؛ یعنی میرزا علی کیا در حمایت از اسماعیل میرزا و همراهانش پرداخته می‌شود... »ادامه
+ آدینه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۴
قلعه قهقهه و اهمیت آن در عصر صفویه
ساخت قلعه در نواحی مختلف ایران سابقه‌ای طولانی دارد.مردم برای دفاع از موجودیت خود و پادشاهان و سلاطین به منظور حفظ سرزمینهای خود، به ساختن قلعه می‌پرداختند. قلعه یا دژ، فقط پایگاه دفاعی و نظامی نبوده، بلکه محل مناسبی برای نگهداری زندانیان مجرمین سیاسی و گاه برای نگهداری گنجینه‌های شاهان بوده است. یکی از قلعه‌های معروف در عصر صفویه، قلعه قهقهه بود... »ادامه
+ دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۰