آلبوم تصاویر تاریخی
«سرای بدیع» در اصفهان نمایش
+ آدینه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۷
پرتره ی سفیر روسیه
پرتره ی سفیر روسیه، آندره پریکلونسکی ، در دربار شاه سلیمان* صفوی که توسط علیقلی جبه دار کشیده شده است، ابعاد نقاشی: 33 در 21 سانتی متر، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتن نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
نقاشی ایران در عصر صفویه
نقاشی ایران در عصر صفویه نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان را به واقع می توان از لحاظ معماری و جغرافیایی ساخت آن، جزء بناهای نادر جهان برشمرد. از خصوصیات میدان همین بس که تمای سیاحان و بخصوص توریست های خارجی به وصف آن پرداخته اندو طلوع و غروب خورشید را در آن رصد نموده اند. بنای این مجموعه که در دل خود عماراتی چون مسجد شاه ،مسجد شیخ لطف اله، عمارت علی قاپو، بازار قیصریه،بازارهای زیبایی را جای داده است به زمان صفویه برمیگردد نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مصلای مشهد
از جمله آثار تاریخی مشهد، ساختمان قدیمی مصلی است که در حاشیه ضلع شمالی خیابان نواب صفوی و در ابتدای بلوار 22 بهمن واقع است و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی خراسان حفاظت و اداره می شود. این بنا از یادگارهای دوره صفویه است و معرف سبک معماری اسلامی این دوره می باشد. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد ملک بن عباس
به دستور محمد بن عباس بحرینی برای سید محمد عالم ساخته شد . این مسجد به جای مسجدی قدیمی تر در همان مکان ساخته شده ، بنای مسجد از دوره ی صفویه و مسجد کنونی متعلق به دوره ی قاجار است . نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد گوهر شاد
ایوان شمالی : ایوان شمالی مسجد گوهرشاد یا دار السیاده با توجه به کتیبه پیشانی سر در به سال 1087 ه.ق در زمان شاه سلیمان صفوی بنا گردیده است نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد صاحب الامر تبریز
این مسجد تاریخی از شهر تبریز استان آذربایجان شرقی می باشد. این بنا در دوره صفویه و درزمان شاه طهماسب صفوی احداث شده استو توسط سپاهیان سلطان مراد چهارم تخریب شدو از طرف میرزا محمد ابراهیم وزیر آذربایجان مرمت گردید.این بقعه بار دیگر بر اثر زلزله شدید تبریز ویران گردید که در سال 1208 هجری بوسیله جعفر قلی خان دینبلی تجدید بنا یافت . در این مکان از سال 1380موزه قرآن و کتابت تاسیس شده است. این بقعه، خانقاه مهرپرستان بوده و نام مهران رود و اسطوره قربانی مهرپرستانه گاو در کنار نام بقعه صاحبالامر گواه صادقی بر این نظر میباشد نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله در قسمت شرق میدان امام یا نقش جهان و دقیقا روبروی عمارت عالی قاپو قرار دارد و کاشیکاری آن خاص و حوض وسط میدان نقش جهان حایل بین دو بنا و منعکس کننده نقوش این دو بناست .ارادت خاص شاه عباس اول به روحانی شیعه، شیخ لطف اله جبل عاملی که از لبنان به ایران و به شهر اصفهان کوچ نموده بود باعث شد تادستور دهند مسجدی خاص ایشان دقیقا روبروی کاخ عالی قاپو بسازندو با اهل بیت خود در آنجا ساکن و در مدرسه ی مجاور مسجدشیخ که اکنون اثری از آن بجا نمانده مشغول تدریس باشند. شاید به همین دلیل است که جهانگردان اروپائی عصر صفوی که هربنائی را باکنجکاوی وموشکافی بازدید کرده اند،اما کمتر از مسجد شیخ لطف اله مطلب نوشته اند وفقط "پیترودولاواله" به توصیف آن پرداخته است. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
کتبیه در مسجد حامع اصفهان
کتبیه در مسجد حامع اصفهان نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱