بررسی زمینه ها و علل شکل گیری شورش داوود خان در قراباغ و پیامدهای آن (۱۰۴۲ ه.ق)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
این پژوهش در پی یافته‌هایی برای این پرسشهاست که اولا:شورش داوود خان فرزند الله وردیخان از خاندان معتبر و دارای اعتبار سیاسی و نظامی در دولت صفویه، از چه عواملی نشأت می‌گرفت و اهداف آن‌چه بود؟ثانیا این شورش چه سرنوشتی پیدا کرد و چرا؟و ثالثا پیامدهای آن‌چه بوده است؟این شورش که از سنخ کشمکشهای نخبگان بر سر قدرت سیاسی بود، در سال 1042 ه-.ق در دوره شاه صفی، جانشین شاه عباس اول که سلطنتش آغاز دوره دوم حیات سیاسی صفویه محسوب می‌شود، به وقوع پیوست.داوود خان با تحریک تیمور از خان گرجی حاکم گرجستان، توانست او را با خود متحد نموده و به شورش علیه شاه صفی وادارد.این شورش با حمله به گنجه و قراباغ مسکن اصلی قاجارها آغاز شد و دامنه آن به مناطق دیگر به ویژه گرجستان نیز کشیده شد و اوضاع نواحی شمال غربی ایران را دچار بحران کرد.تأثیری که این شورش بر اوضاع گرجستان و بزرگان ناراضی گرجی که همواره درصدد ایجاد بحران و رهایی از حاکمیت صفویه بودند.می‌توانست داشته باشد و نیز بهره‌برداری‌های‌عثمانیان از آن، که همواره از تحولات داخلی ایران سود می‌جستند، شاه صفی را بر آن داشت تا با شدت عمل این شورش را فرونشاند.با توجه به اینکه جنبش‌های گوناگون عصر صفویه ریشه در بسترهای تاریخی، نگرش‌های مذهبی، اوضاع سیاسی و تحولات اجتماعی-اقتصادی دولت صفویه داشته است، در بروز شورش داوود خان، قدرت‌طلبی و انگیزه‌های شخصی او و نیز شیوه خشن شاه صفی را در اداره حکومت و عدم توانایی وی در برقراری تعادل بین نخبگان عصر شاه عباس و حامیان نو پدید دولت جدید، که رقابت قدرت را بین آنها تشدید نمود، نمی‌توان نادیده انگاشت.در این مقاله، علل بروز شورش داوود خان و اقدامات او، تدابیر شاه صفی در مقابله با آن، و سرانجام عوامل شکست و پیامدهای شورش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. noormags.ir
+ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: